Lagere School  Pastoor van Erpstraat

Foto onder is de school hierboven