Rietbeemdweg

Verzoek aan de bisschop om machtiging voor het bouwen van een doodgraverwoning

bij het kerkhof op 24 augustus 1882.

Machtiging verleend op 25 augustus 1892

 

Opa en Opoe van Goch

Hier woonde de Fam. van Goch  Grafdelvers vanaf 1910

Toen begon Adrianus van Goch met grafdelven

  en later oom Gijs met 3 zonen

Gesloopt in 1973

Hang jongeren