25 jaar jubileum van Deken Baekers 1910

25 jaar jubileum van Deken Baekers 1910

Ereboog  t.g.v. 25 jarig pastoraat van Mgr. Baekers

Begeleiders van een processie voor aanvang voor de pastorie van de Boschweg,

let ook op de molen die links van het Venneke stond,  Het Hert