H. Servatius te Wijbosch en Pastoor Rijnja van Boschweg

  Geschiedenis van de kerk

Vanaf 1884 bestaat de parochie van de H. Servatius te Wijbosch.

 Zij werd gesticht vanuit de H. Servarius te Schijndel.

Haar eerst pastoor was een kapelaan van die kerk, nl.

J. van Vroonhoven (de pastoor van Vroonhovenstraat is naar hem genoemd).

 

Tevoren gingen ook de mensen uit het Wijbosch naar de kerk in Schijndel,

alhoewel er in nog vroegere tijden een kapel van de H. Antonius abt werd bezocht,

die in het Wijbosch stond en door de kannuniken van St. Jan werd bediend.

Pastoor van Vroonhoven werd opgevolgd door A. van Roessel en die weer door H. Franken.

 

 

 

 

 

 

 

 

Op het einde van de 2e wereldoorlog werd de kerk in puin geschoten en werd er zolang "gekerkt"

in de kapel van de zusters in Barbara, de enige die gespaard was gebleven.

In 1944, kwam als nieuwe bouwpastoor A. Vissers.

Hij bouwde een nieuwe kerk die zijn bekroning vond in 1952.

Pastoor Vissers werd opgevolgd door W. Hanegraaf, A. Bots en H. Verhoeven.

 

 

De patroon van de kerk is de H. Servatius die in de 4e eeuw

bisschop was van Tongeren en Maastricht.

De architect van de huidige kerk was J.J. van Halteren,

ze heeft de vorm van een kruis maar de toren ontbreekt.

Er zijn glas in lood ramen met de 7 sacramenten, de thema's arbeid en landbouw ontbreken niet.

Ook Maria en Aloysius hebben er hun plaats gevonden.

Beelden van Maria, Jozef en 't H. Hart, evenals de vier evangelisten zijn eveneens aanwezig.

Er is een prachtige aquarel kruisweg van de heer v.d. Akker-Wijgergangs.

Viering van het zilveren priesterfeest van Pastoor W. Hanegraaf

75 Jaar bestaan van de parochie van de H. Servatius te Wijbosch. (1959)

 

 

Pastoor Rijnja