Hertog Jan II laan                             Pauluskerk

St Paulus noodkerk, Hoevenbraak thans cultureel centrum de Vink.
De noodkerk werd in gebruik genomen 29 oktober 1949.
De eerste steen werd gelegd op 16 juli 1949.
De noodkerk, welke werd gebouwd als gebouw ten behoeve van Stichting Jeugdbelangen (zo heette dat officieel,
een kerk mocht niet gebouwd worden), is gebouwd met middelen, opgebracht door parochianen,
o.a. door overwerk bij de firma Jansen de Wit, kousen en sokkenfabriek.
De bouwpastoor was Christ Vinken.
De noodzaak voor een kerk op de Hoevenbraak kwam in een stroomversnelling door het inzakken van het dak
van de Sint Servatius kerk in het centrum.
In 1963 werd de kerk vervangen door nieuwbouw.
Thans doet dit gebouw dienst als Sociaal Cultureel Centrum "De Vink".

 

Geschiedenis van de parochie van de Heilige Paulus te Schijndel.

De parochie is opgericht in 1 augustus 1948.
De noodkerk werd in gebruik genomen 29 oktober 1949. De eerste steen werd gelegd op 16 juli 1949.
De noodkerk, welke werd gebouwd als gebouw ten behoeve van Stichting Jeugdbelangen
(zo heette dat officieel, een kerk mocht niet gebouwd worden), is gebouwd met middelen, opgebracht door parochianen, o.a.
door overwerk bij de firma Jansen de Wit, kousen en sokkenfabriek. Bouwpastoor was Christ Vinken.
De noodzaak voor een kerk op de Hoevenbraak kwam in een stroomversnelling
door het inzakken van het dak van de Sint Servatiuskerk in het Centrum.
 
In 1963 werd deze noodkerk vervangen door een nieuwe kerk om te kunnen voldoen aan het kerkbezoek.
De kerk was berekend op 1100 mensen. Pastoor Christ Vinken was wederom bouwpastoor.
De kerk werd gebouwd uit de opbrengst van de oude kerk en subsidies.
De kerk werd ontworpen door architect van Buijtenen.
De eerste steen werd gelegd op 26 augustus 1962 en op 31 augustus 1963 ingewijd door Bisschop Bekkers.
Eind jaren 80 bleek de kerk al weer te groot en werden plannen ontwikkeld voor een kleinere kerk
(ook weer door Pastoor Christ Vinken), waarvoor men toestemming kreeg,
echter realisatie vond plaats in 1994. Pastoor Christ Vinken ging op 1 april 1992 met emeritaat.
De kerk werd afgebroken in 1994, waarna tijdelijk de aula van de voormalige Mariaschool werd gebruikt voor weekendvieringen.
De overige vieringen werden gehouden in de verschillende kerken in Schijndel.
De kerk werd gebouwd op de plaats van de oude kerk, waarbij de toren werd gehandhaafd.
De kerk werd ontworpen door architect Sleenhof en van Grinsven uit Sint Oedenrode.
De eerste steenlegging was op 1oktober 1994 door Pastor Kees Aarssen. De kerk werd in gebruik genomen op Palmzondag, 9 april 1995.
De inwijding van de kerk vond plaats op 25 juni 1995 door Mgr J. Terschure.
Bouwer van de drie kerken was firma Schellekens uit Schijndel.
Pastoor van de parochie, na vertrek van Pastoor Christ Vinken, werd tijdelijk pastoor/deken C. van den Brand tot na de realisatie van de bouw van de kerk.
Met ingang van november 1995 werd Pastor Kees Aarssen waarnemend pastoor van de parochie.
Deze was sinds 1967 reeds aan deze parochie verbonden als assistent van Pastoor C. Vinken.
Op 21 augustus 2003 overleed Pastor Kees Aarssen plotseling op 66 jarige leeftijd.
Sinds de oprichting van de Pastorale Eenheid in september 2001 is Pastoor Norbert Swagemakers als Pastoor/ teamleider benoemd.
Sinds dit tijdstip hebben de Schijndelse kerken geen eigen pastoor meer, maar worden de kerken bediend door een pastoraal team.
Als priester-assistent was Pater Fr. Vlemmix voor de Paulusparochie beschikbaar sinds augustus 1994,
echter deze overleed plotseling op 18 juni 2004 op 82 jarige leeftijd.
Emeritus pastoor Christ Vinken overlijdt op 11 oktober 2004.
Sinds het overlijden van Pastor Kees Aarssen is Pastoor/Deken H. Verhoeven (parochie Wijbosch)
beschikbaar voor enkele weekendvieringen en alle rouw- en trouw- en jubileumvieringen.
De doopvieringen worden verzorgd door Pastoor Norbert Swagemakers en Diaken Mari van der Heijden.
De kerk werd in 1997 voorzien van een pijporgel, waarvoor de gelden, totaal 300.000 gulden werden bijeengebracht door akties.
In 2001 werd nieuw meubilair voor het priesterkoor gerealiseerd, zoals een altaar, een credens en koorstoelen.
Het beeld van de Heilige Paulus, naamgever van deze kerk, werd in 2004 geplaatst.