Wilgen straat

Renovatie speeltuin aan de Wilgenstraat.